گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : گیاه پزشکی تعداد کارشناسان : 1 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و علف هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حقوق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • شماره عضویت : 4701580002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/04/14
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی علوم زراعی
 • موبایل : 09151614956
 • پست الکترونیک :Arash.yazdani.72@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

ابراهيم يزداني شواکند

گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : محیط زیست طبیعی تعداد کارشناسان : 1 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تشخیص و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از کلیه آلودگی ها به آب ، خاک ، هوا و غیره در محیط های طبیعی و انسان ساخت
 • احراز و ترقیق حدود مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل:اثر طبیعی ملی - پارک های ملی - پناهگاه - حیات وحش - مناطق حفاظت شده و اکوسیستم های حساس
 • تشخیص و تعیین میزان خسارت وارده بر حیات وحش
 • برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از محیط زیست در اکوسیستم های حساس و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست(مناطق چهارگانه
 • تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط زیست
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حقوق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • شماره عضویت : 4701580001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : دکترا علوم محیط زیست
 • موبایل : 09151613884
 • پست الکترونیک :azarkar1344@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

سیدمحمد آذرکار