گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی تعداد کارشناسان : 28 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • مساحی و تفکیک وافراز و احراز و تهیه نقشه در محمدوه اراضی کشاورزی ،باغات و مراتع جنگلی
 • تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع،بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 • ارزیبای فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
 • ارزیبای زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی
 • رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمین های کشاورزی
 • رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین متصرفین املاک کشاورزی و باغات
 • ارزیابی ساختمان ها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
 • ارزیبای ماشین آلات ،وسایل ، لوازم و ادوات کشاورزی
 • ارزیبای محصولات کشاورزی در انبارها ،سیلوها، سردخانه ها ،محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 • تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 • تشخیص و ارزیابی اراضی دایر وبایر و موات از نظر کشاورزی
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • شماره عضویت :4701570041
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
 • موبایل : 09151644408
 • پست الکترونیک :hassani_fhz@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

فاطمه حسنی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • شماره عضویت :
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی کشاورزی
 • موبایل : 09153612414
 • پست الکترونیک :
 • حوزه فعالیت : بیرجند

محمدرضا عثمانی بجد

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • شماره عضویت :4701570038
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کشاورزی ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 • موبایل : 09155615143
 • پست الکترونیک :
 • (حوزه فعالیت :منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

حسن تعویذی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • شماره عضویت :4702570039
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : دکتری بوم شناسی - زراعت
 • موبایل : 09155623611
 • پست الکترونیک : s.m.javadzadeh@gmail.com
 • حوزه فعالیت :منطقه 2

سیدمهدی جوادزاده

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
 • شماره عضویت :4701570042
 • تاریخ شروع کارشناسی : 96/10/25
 • مدرک تحصیلی : دکتری کشاورزی و به نژادی گیاهی
 • موبایل : 09151636678
 • پست الکترونیک : bsadeghigive@gmail.cim
 •  حوزه فعالیت :بیرجند

حسین صادقی گیو