گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی

رشته : دامپروری و دامپزشکی تعداد کارشناسان : 4 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • ارزیابی خوراک،کنسانتره و مکمل های مصرفی دام وطیور
 • تشخیص بیماری های دامی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی
 • تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شزایط نگهداری و حمل و نقل دام وطیور و فرآورده های آنها
 • تشخیص،ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده های دامی فاسدشده
 • (رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی (دام وطیور
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های انها
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام وطیور
 • ارزیابی حق المتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری
 • تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاه های متعارف (غیر صنعتی) دام وطیور
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت :4710400005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : لیسانس علوم دامی
 • موبایل : 09153081091
 • پست الکترونیک:rezanik60@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : فردوس

سیدرضا نیکنام

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت :4701400006
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : دکتری علوم دامی - تغذیه دام
 • موبایل : 09155039203
 • پست الکترونیک: hfathi@birjand.ac.ir
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند , سربیشه

محمدحسن فتحی نسری

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت :4701400007
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : دکتری دامپزشکی
 • موبایل : 09151613235
 • پست الکترونیک: javanmard1389@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند,سربیشه

کاظم جوانمرد

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت :4702400010
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس دامپروری و امور دامی . تغذیه دام
 • موبایل : 09157221077
 • پست الکترونیک: va.ahmady.24@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو(فردوس , سرایان

ولی اله احمدی

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
 • شماره عضویت :4703400008
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : دکتری دامپزشکی
 • موبایل : 09151135448
 • پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بشرویه,نهبندان

سیدحمید عبدی