گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410054
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151605409
 • : پست الکترونیک hassan.moradi.wt@gmail.com
 • حوزه فعالیت : منطقه یک - بیرجند و سربیشه

حسن مرادی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4708410044
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151625131
 • : پست الکترونیک m.abedi.cr7@gmail.com
 • حوزه فعالیت : قاین

حسن عابدی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت :4709410053
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد عمران - سازه
 • موبایل : 09155618968
 • a.ebrahimi58@yahoo.com: پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : نهبندان

عباس ابراهیمی

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4701410055
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه
 • موبایل : 09151611677
 • ssabertanha@gmail.com: پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت :منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

صادق صابرتنها

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار
 • تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت :4701410057
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155616305
 • m.mohammadi-engineer@yahoo.com: پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

مهدی محمدی