گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : راه و ساختمان ------------- تعداد کارشناسان : 41 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی
 • تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 • رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 • تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

 • افراز

 • تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • ارزیابی املاک مسکونی
صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • شماره عضویت : 4709410037
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155621602
 • : پست الکترونیک h52alizadeh@gail.com
 • حوزه فعالیت : نهبندان

حسن علی زاده

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
 • ارزیابی اراضی مسکونی
 • شماره عضویت : 4701410039
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09155610121
 • : پست الکترونیک mfadavian@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

مهدی فدویان

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410040
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151613032
 • : پست الکترونیک Aza.19.ab.49@gmail.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

علیرضا ارجمندفرد

صلاحیت های کارشناس
 • تعیین وتشریح وضعیت
 • تطبیق وضعیت
 • متره و برآورد
 • رسیدگی صورت کارکرد
 • تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
 • شماره عضویت : 4701410041
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران
 • موبایل : 09151614265
 • : پست الکترونیک Mrezaayoubi@gmail.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند-سربیشه

محمدرضا ایوبی