بازدید: 509

برگزاری جلسه معارفه کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات نمایندگان شورایعالی(گزارش تصویری)

اسامی کاندیداهای شرکت کننده آقایان :

1- احمدرضا عزیزی

2- احمد فامیلی نیا

3- امیررضا حسینی ابریشمی